Conferència sobre el Codi de conducta per a la Investigació en Salut

La xarxa BBMRI-ERIC (Infraestructures de Recerca de Biobancs i recursos BioMoleculars) ha organitzat una conferència sobre el Codi de conducta per a la Investigació en Salut. Aquesta xarxa, assessorada pel Professor Jan-Eric Litton compte amb l’interés i el suport  de 130 persones que representen a 80 organitzacions en l’àmbit de la recerca en salut. L'equip es va reunir amb representants de la Comissió Europea, la indústria farmacèutica, advocats, grups de pacients i altres organitzacions de recerca per parlar sobre el camí a seguir.

El Reglament de protecció de dades generals de la UE entrarà en vigor el 25 de maig de 2018, amb efecte directe als Estats membres. Atès que els textos legals no sempre són fàcilment accessibles, s'està desenvolupant un codi de conducta per a la recerca en salut que sigui el més complet possible per tal de guiar investigadors i personal administratiu, reduir la por innecessària pel compliment i millorar l'ús compartit de dades amb l'objectiu d'estimular el progrés en la recerca.

El propòsit de la iniciativa és contribuir a l'aplicació correcta de la normativa, tenint en compte les característiques específiques del tractament de dades personals en l'àmbit de la salut i ajudar a fomentar la transparència i la confiança en l'ús de dades personals en l'àmbit de la investigació sanitària.

Segons Jan-Eric Litton, el codi de conducta servirà de base per a una millor orientació a les millors pràctiques, amb l'objectiu d'augmentar la confiança dels investigadors, reduir la burocràcia i la duplicació d'esforços i, en última instància, augmentar l'ús compartit de dades per a la recerca en salut.

La iniciativa no és exclusiva i hi poden participar representants d’organitzacions específiques del sector interessades en el Codi de conducta per a la recerca en salut, que es compromet a involucrar-se en el seu desenvolupament. Per formar-hi part, enviar correu electrònic a carmen.cristea@bbmri-eric.eu  i / o inscriviu-vos a la llista de correu Codi de conducta per a la recerca en salut.

Respostes a preguntes freqüents: http://www.bbmri-eric.eu/wp-content/uploads/2017/03/BBMRI-ERIC_FAQs_on_the_GDPR_V2.0.pdf

13-11-2017

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

healthcbalears.eu

Adreça Brussel·les: 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels
Tel : (+32) 22 23 14 10 / Fax : (+32) 22 23 25 24 / europacbalears.eu