Debat al Fòrum Europeu del Transport a Brussel•les sobre el futur del sistema europeu del transport

L'estratègia digital del mercat únic és molt alta en l'agenda política europea. Les dades són àmpliament utilitzades en tots els sectors en un món cada vegada més connectat. El sector del transport no és una excepció. El potencial de la utilització de dades és enorme per maximitzar l'eficiència del transport. El debat va tractar quin marc legal es necessita, de qui és la responsabilitat i com s'ha de garantir un ús responsable de les dades.


La digitalització del transport és un dels trams més importants que transformaran la indústria a Europa. L'enfocament de la Comissió Europea de "construir una economia de dades europea" aborda adequadament només en part els problemes que afronta el sector del transport en aquest àmbit i s'haurien de tenir més en compte les especificacions.


El problema més important que cal abordar per garantir que les dades del transport es comparteixin i s'utilitzin de forma responsable és assegurar-se que sempre que es comparteixin dades, això es fa de manera que no comprometi la seguretat i la integritat del vehicle.


Els responsables polítics i el sector privat han de treballar junts per accelerar el progrés i per maximitzar la contribució de l'economia de dades per obrir tot el potencial del transport europeu.


La revolució de dades és important per transformar les formes de transport i l'eficiència en la seguretat dels vehicles, el que suposa assumir una responsabilitat sobre les comunicacions.

17-10-2017

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

transportcbalears.eu

Adreça Brussel·les: 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels
Tel : (+32) 22 23 14 10 / Fax : (+32) 22 23 25 24 / europacbalears.eu