Sessió informativa al Comitè de Regions sobre l'impuls de la col·laboració interregional intel·ligent a través de clústers

Presentació de la propera conferència GROW your REGIOn a València, Espanya els dies 8 i 9 de novembre

Els ponents de la Comissió Europea DG Growth, els administradors de clústers i els representants regionals varen presentar la segona edició de la propera conferència #GROWyourREGIOn que tindrà lloc els dies 8 i 9 de Novembre a València. Es varen explicar els objectius i el format de la conferència, la col·laboració interregional des del punt de vista dels clústers i la col·laboració interregional des de la perspectiva de les administracions regionals.


La sessió informativa va ser una oportunitat per intercanviar idees preliminars amb els ponents i el públic sobre futures accions per a una col·laboració interregional intel·ligent i noves maneres de donar suport a la innovació i accelerar la modernització industrial, que són els objectius clau de CREAR LA REGIÓ.

Agenda i registre a la conferència dels dies 8 i 9 de Novembre a València: https://www.clustercollaboration.eu/news/save-date-grow-your-region-conference-set-8-9-november-2017-boosting-smart

02-10-2017

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

researchcbalears.eu

Adreça Brussel·les: 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels
Tel : (+32) 22 23 14 10 / Fax : (+32) 22 23 25 24 / europacbalears.eu