El ComitŔ Econ˛mic i Social Europeu ha organitzat un seminari sobre l'implantaciˇ dels fons i projectes europeus per la integraciˇ ROMA

La funcionalitat de l'absorció de fons és una qüestió d'importància fonamental: és ineficaç una bona política sense un bon finançament. El Comitè Econòmic i Social Europeu es va plantejar quines són les perspectives i els problemes principals del finançament de programes i projectes europeus i la seva implantació a nivell nacional per fer efectiva la integració de les minories ètniques i culturals.

Els seminaris organitzats pel Comitè tractaren de donar resposta a com atreure finançament i com implantar els projectes. Alguns exemples per l'atracció de finançament són el plantejament per millorar les habilitats de ROMA (en l'educació i emprenedoria social), així com la formació específica dels agents de la policia per treballar en comunitats integrades per les minories, adaptant-se a les seves necessitats reals. Els factors que condueixen a la deterioració de l'execució dels projectes es varen dividir en dos grups:

1. Llacunes en el treball de camp en l'aplicació dels projectes, com per exemple, l'educació deficient, institucions sense capacitat per implementar-los i projectes no ben presentats a la comunitat.
2. Llacunes en la creació i disseny dels projectes: manca de capacitat dels centres nacionals responsables de la integració de les minories, manca de suport polític i condicions per a l'aplicació de les estratègies.

Els principals obstacles per a la implantació dels projectes europeus són el finançament, el reconeixement dels drets de les minories, l'empoderament dels grups minoritaris, els mitjans de comunicació i els problemes tècnics quan s'apliquen aquests projectes.

Les recomanacions donades al Comitè per tractar aquests problemes es dirigeixen a la identificació dels fons per a la creació de la capacitat financera no només a les grans ONG's, sinó a totes; millorar el flux d'aquest finançament perquè el programa s'obtengui pels beneficiaris adequats; creació d'una única font d'informació sobre oportunitats de finançament accessibles per a tothom.

En quant al reconeixement de drets, la recomanació és donar suport a les ONG's per part del govern i fomentar campanyes desenvolupant tots els problemes a escala local, sense generalitzar les qüestions romanies.

Sobre l'empoderament i els mitjans de comunicació, la Comissió ha de tenir en compte que cal promoure bons exemples i èxits en els mitjans nacionals i la introducció de canvis és una responsabilitat política a nivell nacional i local.

Pel que fa als problemes tècnics, hauria d'haver-hi un accés més senzill en la cooperació d'intercanvi de recursos (no només ONG's, sinó també universitats per augmentar la probabilitat d'èxit). Les recomanacions s'han d'assolir a escala europea per evitar que els vincles polítics i les estratègies nacionals es contradiguin i deixen sense suport al marc social.

18-09-2017

Kristiyana Stancheva
Brussel·les

socialcbalears.eu

Adreša BrusselĚles: 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels
Tel : (+32) 22 23 14 10 / Fax : (+32) 22 23 25 24 / europacbalears.eu