Informe sobre l’estructura dels sistemes d’educació europeus 2015/16
La publicació ofereix un resum dels diversos sistemes educatius aplicats a la Unió Europea tant a àmbits estatals com regionals

De forma gràfica l’informe representa 42 sistemes educatius diferents en aplicació durant el curs 2015/16

La Comissió Europea ha publicat l’informe “The structure of the European education system 2015/16”. Un estudi que aprofundeix a les estructures de 42 sistemes educatius diferents dintre de la Unió Europea i de països com Noruega, Islàndia, Suïssa i Turquia.

La publicació ofereix diagrames sobre les xifres per països a 5 nivells: sistemes educatius preescolars, programes d’educació primària i secundària, formació no obligatòria i cicles superiors.

A més a l’observatori EURYDICE es pot consultar el funcionament dels sistemes educatius de cada país.

L’estudi “The structure of the European education system 2015/16” es pot consultar en el següent enllaç.

10-12-2015

Brussel·les

Beatriz Marín 

educationcbalears.eu

Adreça Brussel·les: 3-5, ave.Arts, 7th floor, 1210-Brussels
Tel : (+32) 22 23 14 10 / Fax : (+32) 22 23 25 24 / europacbalears.eu