Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información
Vicepresid├Ęncia i Conselleria d'Innovaci├│, Recerca i Turisme Europe Direct Mallorca Centre Documentaci├│ Europea Illes Balears

  Llistat de Programes
Convocat˛ria Erasmus+ KA3, Inclusiˇ social mitjanšant l'educaciˇ, la formaciˇ i la joventut, EACEA/07/17

La Comissió Europea llança una convocatòria sota el programa Erasmus + amb la finalitat de donar suport a projectes de cooperació transnacional en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut. Aquesta convocatòria té dues seccions: per una banda educació i formació i per altra, joventut. Els projectes presentats sota aquesta convocatòria hauran de dirigir-se a:
- difondre o millorar bones pràctiques en l'àmbit de l'aprenentatge inclusiu iniciades, en particular, en l'àmbit local. En el context d'aquesta convocatòria millorar significa reproduir bones pràctiques en un àmbit més ampli, transferir-les a un context distint o aplicar-les a un nivell superior;
- Desenvolupar i aplicar pràctiques i mètodes innovadors per promoure l'educació inclusiva o els entorns juvenils en contextos específics.  

 


Convocat˛ria de propostes per a xarxes transeuropees de telecomunicacions

La Direcció General de Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologies de la Comissió Europea posa en marxa quatre convocatòries de propostes que tenen com a objectiu subvencionar projectes que tractin prioritats i objectius establerts en el Programa de treball 2017 del mecanisme Connectar Europa (CEF, les seves sigles en anglès) en l’àmbit de les xarxes transeuropees de telecomunicacions.


Convocat˛ria de propostes 2017, Mesures d'Informaciˇ i formaciˇ per organitzacions de treballadors, VP/2017/002

La Direcció General d'Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió Social de la  Comissió Europea llança una convocatòria amb la finalitat de reforçar les organitzacions de treballadors per fer front, en l'àmbit europeu i transnacional, als reptes relacionats amb el treball i el diàleg social com per exemple: la modernització del mercat de treball, creació d'ocupació, adequació de l'oferta, qualitat del treball, digitalització de l'economia i la societat, economia ecològica, flexiseguretat, capacitats/habilitats, mobilitat laboral dins de la UE, migració, ocupació juvenil, salut i seguretat al treball, modernització dels sistemes de protecció social, conciliació de la vida laboral i familiar, igualtat de gènere, accion en l'àmbit de l'antidiscriminació, envelliment actiu, inclusió activa i treball digne. 


Convocat˛ria de propostes d'Acciˇ de Recerca i Innovaciˇ en Components Electr˛nics i Sistemes per al lideratge Europeu (H2020-ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE)

L’Acció de Recerca i Innovació (RIA, de les sigles en anglès) de Components Electrònics i Sistemes per al Lideratge Europeu (ECSEL, de les sigles en anglès) consisteix en activitats que tenen com a objectiu establir nou coneixement i/o explorar la viabilitat d’una nova o millorada tecnologia, producte, procés, servei, mètode, eina o solució. Per aquest objectiu es podria dur a terme recerca aplicada, desenvolupament tecnològic i/o un mètode/eina i integració, prova i validació en un prototip a petita escala en un laboratori o entorn simulat.


Convocat˛ria de propostes d'Accions Innovadores en Components Electr˛nics i Sistemes per al Lideratge Europeu (H2020-ECSEL-2017-1-IA-TWO-STAGE)

La Convocatòria de propostes 2017 per a Accions Innovadores en situa en el marc del programa Components Electrònics i sistemes per al Lideratge Europeu (ECSEL Joint Undertaking, en anglès) i té com a objectiu dur a terme activitats pilot i proves a gran escala per al desenvolupament tecnològic.


Convocat˛ria de propostes de prevenciˇ i preparaciˇ de projectes en el camp de la protecciˇ civil i de la polĚluciˇ marina (UCPM-2017-PP-AG)

En el marc de la present convocatòria de propostes el finançament va adreçat a dues àrees polítiques diferents: Prevenció i preparació, cada un amb els seus objectius específics, prioritats i pressupost disponible.

Objectius específics per a la prevenció (UCPM-2017-PP-PREV-AG):

  • - Donar suport als esforços dels Estats membres en el camp de la prevenció de desastres, enfocant-se en àrees on la cooperació aporta un valor afegit i complementar els marcs/instruments existents de cooperació que proporcionen les estratègies rellevants macro regionals de la Unió Europea;
  • - Donar suport als beneficiaris de l’Instrument d’ajuda de preadhesió II (el IPA II, de les seves sigles en anglès) i als països de la Política Europea de Veïnatge el camp de la prevenció de desastres i la millora de la seva cooperació amb el mecanisme i els seus estats participants.

Objectius específics per a la preparació (UCPM-2017-PP-PREP-AG):

  • - Millorar la preparació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea per a donar resposta als riscs dels diastres;
  • - Desenvolupar la cooperació en tots els països on els reptes en el camp de la protecció i/o pol·lució marina i millorar la sensibilització dels professionals i voluntaris;
  • - Complementar els marcs/instruments de cooperació existents que donen les estratègies rellevants de la Unió Europea macro-regionals;
  • - Donar suport al partenariat entre el mecanisme de protecció civil de la Unió Europea i els països de veïnatge.


Convocat˛ria de Projectes Transnacionals sobre matŔries primeres en el marc de lĺERA-NET Cofund on Raw Materials (ERA-MIN2)

Espanya, a través de l’Agència Estatal d’Investigació (AEI) del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, de l’Agència d’Innovació i Finançament Empresarial de Castella i Lleó (ADE) i del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Indústrial (CDTI), participa en la convocatòria de projectes d’investigació transnacionals sobre matèries primeres, al marc de la xarxa europea d’investigació ERA-NET Cofund on Raw Materials (ERA-MIN2) - “Implementar una coordinació d’àmbit europeu per a la recerca i programes d’innovació en matèries primeres per a enfortir la competitivitat de la Indústria i el canvi cap a l’economia circular”.


Convocat˛ria de propostes ERASMUS + , Cooperaciˇ per la innovaciˇ i l'intercanvi de bones prÓctiques, Aliances per a les competŔncies sectorials ,EACEA/04/2017

La Comissió Europea mitjançant les Aliances per a les competències sectorials llança aquesta convocatòria amb l'objectiu de pal·liar els dèficits de competències en perfils professionals d’un sector concret, mitjançant tres tipus d’actuacions:

1.- Identificació de necessitats de competències,
2.- Concepció i posada en pràctica de EFP,
3.- Aplicació d’un nou plantejament estratègic de la cooperació sectorial sobre capacitats.
Programa de mobilitat acadŔmica intra-africana (EACEA/05/2017)

L’objectiu general del programa consisteix a promoure el desenvolupament sostenible i, en darrera instància, contribuir a la reducció de la pobresa incrementant la disponibilitat de la mà d’obra professional altament qualificada a Àfrica.

L’objectiu específic és millorar les capacitats i competències dels estudiants i del personal a través d’una major mobilitat intra-africana. L’enfortiment de la cooperació entre les institucions d’educació superior (IES) africanes millorarà l’accés a una educació de qualitat i encoratjarà i permetrà als estudiants africans realitzar estudis de postgrau en aquest continent. Per altra part, la mobilitat del personal (acadèmic i administratiu) contribuirà a millorar la capacitat de cooperació internacional dels IES a Àfrica. 


Erasmus+. Convocat˛ria de propostes de cooperaciˇ per a la innovaciˇ i l'intercanvi de bones prÓctiques, EACEA/04/2017

La Comissió Europea llança una convocatòria en l'àmbit de les Aliances per a les competències sectorials amb l'objectiu de pal·liar els dèficits de competències en perfils professionals d'un sector concret mitjançant les actuacions següents.

Activitats del CBE
CBE UE Altres
Perfil de contractant