Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme Europe Direct Mallorca Centre Documentació Europea Illes Balears

  Llistat de Programes
Programa Anual de treball de la Xarxa Transeuropea de Transport (RTE-T) 2010

 • L'objectiu general és d'atreure propostes per a projectes madurs i sostenibles, que reflecteixin les prioritats de transport de la RTE.

En particular, el programa de treball anual tractarà els següents temes:

 • El desenvolupament d'un sistema de transport integrat i respectuós amb el medi ambient: donar suport a estudis que tractin el canvi climàtic, contribueixin a la descarbonització i cerquin alternatives a l'increment del preu del petroli i/o alternatives als mètodes de propulsió de vehicles i motors.
 • L'acceleració i facilitació de l'aplicació dels projectes RTE-T. Això inclou estudis per a totes les modalitats, treballs per a projectes madurs, especialment als sectors del ferrocarril i vies fluvials i projectres dirigits als beneficis de les xarxes europees amb suport al Cel Únic Europeu.
 • Suport a partenariats públics i privats: per atreure més finançament privat per a dur a terme més projectes d'infraestructura de transport RTE-T estratègics, el programa fomentarà accions dirigides a la promoció de l'implicació del sector privat especialment en el desenvolupament i finançament de projectes d'infraestructura de transport als quals la UE doni suport.

El suport financer de la UE hauria de servir sobretot per a mobilitzar els recursos financers, públics i/o privats, que són necessaris per dur a terme de manera eficient les seccions o parts més crítiques de la xarxa de transport RTE-T.


EAC 22/ 10 Acció preparatòria dins l'àmbit de l'esport

Preparar accions futures de la UE en l’àmbit de l’esport, sobre la base de les prioritats establertes en el llibre blanc sobre l’esport.

Donar suport a projectes transnacionals proposats per organismes públics i organitzacions de la societat civil que tenguin per objectiu identificar i posar a prova xarxes adequades i bones pràctiques en l’àmbit de l’esport en les següents àrees:

 •  la lluita contra el dopatge
 • fomentar la inclusió social a l’esport i a través de l’esport
 • promoure el voluntariat a l’esport


Projecte pilot per a l'ocupació de persones amb Transtorns de l'Aspectre Autista (Autism Spectrum Disorders)

 • Finançar projectes per millorar l'accés i la permanència en el mercat de treball de les persones amb Transtorns de l'Aspectre Autista (ASD). Els projectes hauran d'articular-se sobre la base de casos reals que permetin l'accés al mercat de treball de persones amb autisme de manera inclusiva i que fomentin el manteniment dels llocs de treball

 


Projecte pilot per a la prevenció dels abusos a les persones majors

Donar suport a iniciatives que examinin l'aplicació de recomanacions i cartes existents tant a nivell nacional com europeu, sobre els drets de les persones majors que necessiten assistència i cura a llarg termini.


Beques d?Investigació Intra-Europees Marie Curie (IEF) )2011

Donar suport als investigadors experimentats en el desenvolupament o represa de la pròpia carrera. Se cerca una millora de la competència individual, i una diversificació de les habilitats apreses, ja sigui a nivell multidisciplinari o interdisciplinari.

S’espera que els projectes duts a terme suposin una aportació important en el desenvolupament de les carreres dels millors investigadors en actiu dins Europa, per així potenciar i maximitzar la seva contribució a una societat i economia basades en el coneixement.


Reestructuració laboral, benestar en el treball i participació financera

 • Promoure el desenvolupament i la difusió d'habilitats i capacitats, entre els actors interessats, en les àrees de previsió, formació i provisió d'una resposta socialment acceptable en cas de reestructuració
 • Fomentar l'intercanvi d'informació sobre salut i benestar en el treball durant els processos de reestructuració
 • Impulsar la participació financera dels treballadors


EACEA/08 /10, Programa d´Aprenentatge Permanent (PAP) - Leonardo da Vinci

Concedir subvencions a propostes consistents en l´organització d´accions :

-de creació o de reforç de col·laboracions entre institucions competents, destinades a crear un marc operatiu per el desenvolupament d´experiències noves en el sistema europeu de transferència de crèdits per a l´educació i la formació professionals (ECVET),

-en l´àmbit del sistema europeu de transferència de crèdits per a l´educació i la formació professionals (ECVET), tal i com es descriu en les especificacions tècniques que figuren a l´annexe a la Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, per aplicar-les i posar-les en marxa de manera concreta.

Els objectius del programa s´orienten a la posada en marxa de la ECVET i a la preparació de les mesures necessàries per a la seva adopció per els Estats Membres.


RegioStars2011 - Els premis que recompensen els projectes innovadors en el context del desenvolupament regional

L'objectiu dels Premis RegioStars és d'identificar bones pràctiques en el desenvolupament regional i destacar projectes originals i innovadors que poden ser atractives i inspirar altres regions. 


EACEA 10/10, "Assistència per a la cooperació a Europa en matèria d?educació i formació (2010/C 73/09)" ? B) Donar suport a la cooperació transnacional en el desenvolupament i aplicació d?estratègies d?aprenentatge permanent d?àmbit nacional i regional

Donar suport a l’elaboració i l’aplicació d’estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent coherents i exhaustives en els àmbits nacional, regional i local, que cobreixin i interconnectin tots els tipus d’educació (formal, no formal, informal) i tots els nivells d’aprenentatge (educació infantil, primària, secundària, superior, d’adult, estudis tècnics i formació professional inicial i contínua), creant nexes amb altres àrees polítiques pertinents (per exemple, ocupació i inclusió social), mitjançant:

•  activitats de sensibilització i creació de fòrums i xarxes nacionals i transnacionals,

•  suport a la dilucidació dels principals factors crítics que influeixen sobre l´èxit de les estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent implantades,

• intercanvi d’experiències i bones pràctiques, així com d’experimentació conjunta, posada a prova i transferència de pràctiques innovadores en matèria de formulació i aplicació d’estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent,

•  garantia d’un alt compromís institucional, així com de coordinació, consulta i associació amb totes les parts interessades i els professionals,

•  implantació d’estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent eficients i equitatives amb la finalitat d’aconseguir la inclusió social.


EACEA 10/10, "Assistència per a la cooperació a Europa en matèria d?educació i formació (2010/C 73/09)" ? A) Incrementar el grau de sensibilització a nivell nacional sobre les estratègies d´aprenentatge permanent i sobre la cooperació a Europa en matèria d´educació i formació.

Donar suport a l’elaboració i l’aplicació d’estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent coherents i exhaustives en els àmbits nacional, regional i local, que cobreixin i interconnectin tots els tipus d’educació (formal, no formal, informal) i tots els nivells d’aprenentatge (educació infantil, primària, secundària, superior, d’adult, estudis tècnics i formació professional inicial i contínua), creant nexes amb altres àrees polítiques pertinents (per exemple, ocupació i inclusió social), mitjançant:

•  activitats de sensibilització i creació de fòrums i xarxes nacionals i transnacionals,

•  suport a la dilucidació dels principals factors crítics que influeixen sobre l´èxit de les estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent implantades,

• intercanvi d’experiències i bones pràctiques, així com d’experimentació conjunta, posada a prova i transferència de pràctiques innovadores en matèria de formulació i aplicació d’estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent,

•  garantia d’un alt compromís institucional, així com de coordinació, consulta i associació amb totes les parts interessades i els professionals,

•  implantació d’estratègies i polítiques d’aprenentatge permanent eficients i equitatives amb la finalitat d’aconseguir la inclusió social.

Activitats del CBE
CBE UE Altres
Perfil de contractant