Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información
Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme Europe Direct Mallorca Centre Documentació Europea Illes Balears

  Llistat de Programes
Suport a les estratègies per reduir les desigualtats en salut (PROGRESS)

Donar suport econòmic a les autoritats nacionals i regionals dels països que participen en el Programa PROGRES per:

 • Millorar el coneixement sobre les desigualtats en salut, incloent la seva extensió i determinants,
 • Desenvolupar i planificar estratègies per reduir les desigualtats en salut,
 • Impulsar la implementació de dites estratègies,
 • Avaluar les estratègies

En suma, es tracta d'estimular la reflexió sobre les desigualtats en salut, planificar estratègies polítiques i possibilitar la seva implantació.  


Desenvolupament d'activitats de prevenció per frenar la desertificació a Europa

La Unitat d’Aigua de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea seleccionarà de 3 a 5 projectes pilots multidisciplinaris i integrats que demostrin, amb enfocaments de baix cost, el potencial de les tècniques d’estalvi d’aigua que milloren les condicions humanes i ambientals en la UE.


Abierta Convocatoria de Propuestas para el Programa Aprendizaje Permanente

Los objetivos generales de la convocatoria son:

- apoyar la coordinación y la colaboración entre las partes interesadas para contribuir a la aplicación nacional de las cuatro prioridades estratégicas del "Marco estratégico para la cooperación europea en educación y formación" (ET 2020),
- apoyar la cooperación transnacional y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la aplicación de estrategias de aprendizaje permanente y las políticas tanto a nivel nacional como regional
- apoyar la identificación de los principales factores críticos y comunes a través de la experimentación, ensayos; así como difundir la innovación la implementación exitosa de estrategias de aprendizaje permanente.

Se busca que las propuestas apoyen el establecimiento y aplicación de estrategias de aprendizaje permanente y las políticas a nivel nacional, regional y local,  los distintos niveles de aprendizaje (preescolar, primaria, secundaria, superior, de adultos, formación profesional inicial y continua), y los vínculos con otros sectores políticos pertinentes (por ejemplo, el empleo y la inclusión social).


Programa Energia Intel?ligent per a Europa - CIP-IEE-2010

 • Assegurar uns preus de l'energia sostenibles i competitius a Europa.
 • Fomentar l'eficiència energètica i la utilització racional dels recursos energètics.
 • Promoure fonts d'energia noves i renovables, i fomentar la diversificació energètica.
 • Promoure l'eficiència energètica i l'ús de fonts d'energia noves i renovables en l'àmbit del transport.


Projecte pilot - Condicions de vida i de treball dels treballadors desplaçats dins la UE

 • Millorar el coneixement de les condicions de vida i de treball dels treballadors desplaçats
 • Clarificar els aspectes jurídics relatius a la implantació i aplicació de la Directiva 96/71/CE sobre el desplaçament dels treballadors i desenvolupar bones pràctiques per evitar problemes associats a dita mobilitat
 • Promoure l'intercanvi d'informació i experiència entre les parts interessades que estiguin implicades activament en el seguiment de les condicions laborals dels treballadors desplaçats
 • Promoure la cooperació transnacional entre les parts interessades i la divulgació de bones pràctiques


EACEA/04/10, "Suport a la realizació de projectes pilot"

Donar suport a projectes pilot per adaptar-se a l´evolució del mercat, donant especial importància a la introducció i utilització de tecnologies de la informació i la comunicació.


Convocatòria de propostes per establir xarxes de cooperació d?ONG?s a nivell europeu (PROGRESS)

Recolzar els actors nacionals dels països participants en la promoció de la inclusió social, la lluita contra la discriminació, la promoció de la igualtat de gènere, la integració de persones amb discapacitat i la representació de la població d’ètnia gitana.


Safer Internet (Internet més segur)

Protegir la infància en l'ús d'internet i altres tecnologies de la comunicació, d'acord amb les línies següents:

 • Sensibilitzar la població
 • Lluitar contra els continguts il•lícits i els comportaments nocius en línia
 • Promoure una major seguretat en els entorns en línia
 • Establir una base de coneixements


Suport a les activitats destinades a identificar bones pràctiques en la lluita contra la discriminació i promoció de la igualtat - PROGRESS (2007-2013)

Recolzar les autoritats nacionals dels països participants en:

 • El desenvolupament de la seva política nacional per combatre la discriminació i promoure la igualtat més enllà de la legislació
 • Fomentar la difusió d'informació sobre la UE, la política i la legislació nacional en matèria de lluita contra la discriminació
 • Identificar les millors pràctiques que puguin ser transferibles a altres països participants
 • Millorar l'aplicació de la legislació sobre no discriminació

En aquesta convocatòria la Comissió donarà suport a les activitats que tractin, al menys, uns dels següents motius de discriminació: raça i origen ètnic, discapacitat, edat, religió i orientació sexual.


Coordinació de seguretat social: accions transnacionals de cooperació i informació

 • Promoure l'intercanvi administratiu d'informació sobre seguretat social entre els Estats membres.
 • Promoure la cooperació transnacional entre institucions que s'ocupen de seguretat social, intercanvis d'experiències a nivell transnacionals, disseminació de bones pràctiques i iniciatives formatives desenvolupades a nivell nacional.
 • Oferir un millor servei i conscienciar el públic, incloent mesures dirigides a identificar problemes de seguretat social de persones migrants i mesures que accelerin i simplifiquin els processos administratius, analitzar les barreres per superar la manca de coordinació entre els sistemes de seguretat social, incloent l'adaptació dels procediments administratius a les noves tècniques de processament d'informació.
 • Millorar el coneixement del públic sobre els seus drets en relació a la llibertat de circulació i coordinació de la seguretat social.    

Activitats del CBE
CBE UE Altres
Perfil de contractant