Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Accepto | Más información
Vicepresid├Ęncia i Conselleria d'Innovaci├│, Recerca i Turisme Europe Direct Mallorca Centre Documentaci├│ Europea Illes Balears

  Llistat de Programes
Convocat˛ria de propostes per a la millora de la cooperaciˇ administrativa i accÚs a la informaciˇ mitjanšant el desplašament de treballadors (VP/2017/003)

La present convocatòria de propostes, en el marc del programa EaSi 2017, té com a objectiu:

  • - Promoure cooperació transnacional entre les autoritats públiques i grups d’interès, incloent-hi la promoció i l’ús de Sistema d’Informació del Mercat Intern (IMI, de les seves sigles en anglès) i compartint experiències i millors pràctiques a aquest respecte.
  • - Incrementar l’accessibilitat, transparència o qualitat de la informació pel que fa als termes i condicions de l’ocupació i de les pràctiques existents en els Estats membres per a monitorar i fer complir les provisions de la Directiva de desplaçament dels treballadors.
  • - Promoure els testimonis justificatius a través de la recol·lecció i avaluació de les dades originals, anàlisis i informació especifica del procés de desplaçament, incloent-hi també la col·laboració entre les Universitats entre diverses disciplines, Centres de recerca, Instituts i grups d’interès.


Convocat˛ria de finanšament per projectes dĺeficiŔncia energŔtica (H2020-EE-2016-2017)

La Comissió Europea presenta les convocatòries de projectes dedicats a projectes d’eficiència energètica sota el programa Horitzó 2020: Reptes Socials durant els anys 2016-2017


Convocat˛ria de propostes 2017- Exercicis del mecanisme de protecciˇ civil de la Uniˇ UCPM-2017-EX-AG

La Comissió Europea llança una convocatòria sota el Mecanisme de Protecció Civil de la Unió amb la finalitat de millorar la preparació i la resposta de la protecció civil a tot tipus de desastres, incloent-hi la contaminació marina i els desastres químics, biològics, radiològics, nuclears (CBRN), així com catàstrofes i desastres combinats que afecten simultàniament a distints països (dins o fora dels Estats participants en el Mecanisme) proporcionant un entorn de proves de concepte i procediments operacionals establerts i/o nous del Mecanisme i una oportunitat d'aprenentatge per a tots els agents implicats en les intervencions d'assistència de protecció civil en el marc del Mecanisme.


Convocat˛ria de propostes Europea per a donar suport i complementar lĺajuda humanitÓria en tercers pa´sos (EACEA/08/2017)

La present convocatòria de propostes té com a objectiu finançar projectes que involucrin als voluntaris d’ajuda de la Unió Europea. Aquests projectes contribuiran a l’enfortiment de la capacitat de la Unió Europea per a proveir d’ajuda humanitària basada en les necessitats i enfortir la capacitat de resiliència de les comunitats vulnerables i afectades per desastres de tercers països a través de centrar-se en la preparació contra els desastres, reducció dels riscos del desastre i millorar l’enllaç entre la rehabilitació i el desenvolupament. A més, aquests projectes enfortiran les capacitats d’implementar a les organitzacions d’enviament i d’acollida que hi participin o que vulguin participar en la iniciativa dels voluntaris d’ajuda de la UE, incloent-hi eines i mètodes de prevenció primerenca de desastres.


Segona convocat˛ria del Programa Bilateral en innovaciˇ R˙ssia-Espanya (RUSSIP)

En el marc d’Acord de Col·laboració RUSSIP (Russian and Spanish Innovation Program) la present convocatòria té com a objectiu donar suport a les empreses de la Federació Russa i Espanya en projectes internacionals d’I+D. El finançament dels projectes a Espanya es durà a terme a través dels instruments CDTI disponibles per a projectes i+D en col·laboració internacional.


Convocat˛ria del Programa d'Ocupaciˇ i Innovaciˇ Social (EaSI), per a la Implementaciˇ de l'etapa Pilot del Servei Europeu de Seguiment de Pensions VP/2016/17

La Comissió Europea llança una convocatòria sota el Programa d'Ocupació i Innovació Social (EaSI), amb l'objectiu general d'augmentar la sensibilització sobre les pensions dels treballadors mòbils. Els objectius específics:
- Implementar la fase pilot d'un servei europeu de seguiment de pensions (ETS per les seves segles en anglès).
- Dur a terme els treballs preparatoris per al desplegament complet de l'ETS.
 
Augmentar la sensibilització sobre aquesta iniciativa, mobilitzar les parts interessades y crear un especial interès per aquest tema seran qüestions prioritàries. 


Convocat˛ria del Programa JustÝcia , Acords Marc d'Associaciˇ per a 4 anys - JUST-NETW-2017

La Direcció General d'Investigació i Innovació llança una convocatòria amb la finalitat de contribuir als objectius del Programa Justícia: cooperació i formació en l'àmbit judicial, millorar l'accés a la justícia i promoció d'iniciatives en l'àmbit de la política de drogues. Aquesta convocatòria cobrirà dues accions:
1. Acords Marc d'Associació de 4 anys amb xarxes que treballen per facilitar l'accés a la justícia de totes les persones, inclosa la promoció i la protecció dels drets de les víctimes de la comissió de delictes i dels drets de defensa.
2. Acords Marc d'Associació de 4 anys per donar suport a xarxes europees actives en la promoció de la cooperació en l'àmbit civil i i/o penal. 


Convocat˛ria de propostes 2017- participaciˇ polÝtica i codeterminaciˇ de generacions grans i joves en Europa.

La Direcció General de Recerca i Investigació de la Comissió Europea llança una convocatòria de Projectes Pilot i Accions Preparatòries en l'àmbit de la participació política i codeterminació de les generacions joves i grans europees. L’objectiu general d’aquesta acció és
-Coordinar les activitats d’investigació i creació de xarxes i,
-Promoure la difusió i utilització del coneixement respecte a la participació política de les persones majors i joves en els Estats membres de la UE i el diàleg social amb vista a la solidaritat intergeneracional

Els objectius perseguits són examinar com, on i en quina mesura participen o es consulten els representants dels ciutadans majors i joves en el procés de formulació de polítiques; com poden articular els seus interessos per a contribuir a les polítiques relatives a la sostenibilitat de la seguretat social i a l'atenció sanitària, i les polítiques que promoguin l'ocupació. La cobertura geogràfica de les activitats i millores pràctiques analitzades hauria d'abastar almenys 5 Estats membres de la UE.


Convocat˛ria de propostes COSME 2017 dĺInternacionalitzaciˇ de Cl˙sters (COS-CLUSINT-2016-03-01)

La present convocatòria de propostes té com a objectiu intensificar les xarxes de col·laboració de clústers i empreses a través dels països i les fronteres sectorials. També pretén donar suport a l’establiment de  l’associació europea de clústers estratègics per a liderar la cooperació internacional de clústers en els camps d’interès estratègic en tercers països, més enllà d’Europa i en suport del desenvolupament de les indústries emergents.


Informaciˇ, consulta i participaciˇ dels representants de les empreses. (VP/2017/008)

Els recursos d'aquesta convocatòria de propostes financen mesures que permetin als interlocutors socials i als agents socials a nivell d'empresa familiaritzar-se amb el Dret i les polítiques de la UE en matèria de participació dels treballadors, així com per exercir els seus drets i deures sobre aquest tema. Cobreixen, en particular, el finançament de mesures destinades a reforçar la cooperació transnacional entre els representants dels treballadors i dels ocupadors en relació amb la participació dels treballadors.

Activitats del CBE
CBE UE Altres
Perfil de contractant